لیست اخرین ترید تغییرات
لیست اخرین ترید تغییرات
ابتدا در صرافی لاگین کنید خرید فروش
USDT
XTZ

Balance: 0

ثبت نام
BTC
ETH

Balance: 0

ورود
  • جزئیات خرید و فروش XTZ USDT به شرح زیر میباشد

    3 حد اکثر اعشار در نرخ


    0.05 XTZ حداقل ثبت خرید یا فروش


    از مقدار کارمزد معاملات یک هزارم

سفارشات موجود

(USDT) نرخ (XTZ) مقدار (USDT) کل
معامله شده 3.043 نوسان روز -4.04%
(USDT) نرخ (XTZ) مقدار (USDT) کل
صرافی ارز دیجیتال خرید فروش اکسچنج XTZ USDT
XTZ USDTUSDT دلار تتردلار تتر تزوستزوس 7444.91 7267.06 431,687,258.77