پیش بینی افزایش چشمگیر قیمت بیتکوین

در نامه ای به سرمایه گذاران ، مدیر عامل شرکت Dan Morehead عملکرد بیت کوین را قبل از هالوینگ دوازدهم ماه مه بررسی کرد. دن مورهد Dan Morehead ، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت Pantera Capital پیش بینی کرده است که بیتکوین افزایش قیمت دارد و یا حتی با انفجار قیمت

ادامه خبر