صدور مجوز صنعت معدن تجارت برای ماینینگ

وزارت صنعت ، معدن و تجارت ایران مجوز فعالیت شرکت ماینینگ cryptocurrency iMiner را برای فعالیت در کشور اعطا کرد. با داشتن 6000 تجهیزات سخت افزاری...