آموزش تریدینگ - سه اشتباه مهلک در خرید و فروش

دراین مقاله از آموزش تریدینگ به یک استراتژی ساده خواهیم پرداخت. دوری از سه اشتباه مهلک در خرید و فروش ارز دیجیتال که ممکن است هر تریدر انجام دهد خواهیم پرداخت.