اهمیت تاریخی بیتکوین از زبان لندرور
بیتکوین | لندروور

اهمیت تاریخی بیتکوین از زبان لندرور

در یک برنامه تبلیغاتی اخیر در انگلستان ، بزرگترین شعبه ماشین لندرور تعدادی از علائم مهم تاریخی از جمله بیت کوین را مورد توجه قرار داده است.

شرکت خودروسازی لندرور از اهمیت تاریخی شبکه بیت کوین میگوید

با مروری در برگ های تاریخ ، لندرور غول بزرگ  اتومبیل سازی  ، ایجاد شبکه بیت کوین را یک لحظه مهم عنوان کرد

لندرور

در یک برنامه تبلیغاتی  اخیر در انگلستان ، بزرگترین شعبه  ماشین لندرور تعدادی از علائم مهم تاریخی از جمله بیت کوین را مورد توجه قرار داده است.

در تبلیغی که به عنوان یک گردش در طول تاریخ شکل گرفته بود ، ویدئوی لندرور تعدادی از پیشرفتهای تاریخی مهم را نشان داد. این آگهی شامل شعبه پادشاهی انگلستان در یک توییت در تاریخ 17 ژوئن است ، این آگهی شامل ایجاد شبکه بیت کوین به عنوان یک نشانه مهم در تاریخ است.

تبلیغات در طول تاریخ انجام می شود 

با شروع اولین پیوند قلب در سال 1967 ، این تبلیغ به سالهای  تاریخی تبلیغات اشاره کرد  همچون المپیک مارک اسپیتز و هفت مدال نگهدارنده وی در 1972 و همچنین راه اندازی MTV در سال 1981 و سقوط دیوار برلین در 1989 اشاره کرد.

با مراجعه به دهه 2000 ، این تبلیغ  در سال 2009 می گوید:

شبکه بیت کوین ایجاد می شود

و در نهایت تبلیغات لندروور نشانه دیگری از رشد آگاهی بیت کوین را نشان می دهد.