قوانین استفاده از ارزهای دیجیتال در ایران
ارز های دیجیتال | قوانین

قوانین استفاده از ارزهای دیجیتال در ایران

قوانین در ایران:

هیات عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمز ارز های  حاصل از استخراج داخلی توسط واحد های صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صمت را صرفا به منظور انجام پرداخت های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی را صادر کرد.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک مرکزی هیات عامل این بانک با استناد به ماده 11 قانون پولی کشور ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از ارزهای دیجیتال حاصل از استخراج داخلی توسط واحد های صنعتی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت معدن تجارت را صرفا به منظور انجام پرداخت های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد.

بر این اساس صرافی های مجاز و بانک ها می توانند در چارچوب ضوابط یاد شده نسبت به انجام پرداخت های ارزی بابت واردات از طریق رمز ارزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.

 

 


کوین کارت
نویسنده : کوین کارت
ترجمه و گرد اوری شده توسط کوین کارت
نظر شما
نام
ایمیل
نظر کاربر