ریزش های تاریخی بیتکوین
بیتکوین | قیمت بیتکوین

ریزش های تاریخی بیتکوین

 

طی سال های 2011 تا 2021 شاهد نوسانات با شیب تندی در قیمت بیتکوین بوده ایم که این ریزش های تاریخی بیتکوین (BTC) را به صورت ساده در ذیل بیان کرده ایم .

 

سال 2011                 35 دلار                2 دلار

سال 2013                 220 دلار              70 دلار

سال 2013                 1000 دلار            200 دلار

سال 2017                 20000 دلار          3000 دلار

سال 2021                 64000 دلار          30000 دلار


کوین کارت
نویسنده : کوین کارت
ترجمه و گرد اوری شده توسط کوین کارت
نظر شما
نام
ایمیل
نظر کاربر