روز پیتزای بیتکوینی مبارک
بیتکوین | پیتزا

روز پیتزای بیتکوینی مبارک

 

بله خبری جالب مرتبط به پیتزا و بیتکوین

یازده سال پیش در چنین روزی دوعدد پیتزا به قیمت 10000 بیتکوین خریداری شد.

این روز روز پیتزای بیتکوینی نام گرفت.

و نکته جالب این است که ارزش آن بیتکوین امروز 372 میلیون دلار است.

 

 


کوین کارت
نویسنده : کوین کارت
ترجمه و گرد اوری شده توسط کوین کارت
نظر شما
نام
ایمیل
نظر کاربر